Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan

Spring naar inhoud
op-de-bank

Word ook lid

Huurdersplatform Nieuw Elan zet zich in voor de rechten en plichten van de huurders. Zij maakt afspraken met de corporaties en ondersteunt huurderscommissies bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Van klein leed tot renovaties, verbouwingen en sloop. We informeren u  regelmatig zowel online als via onze jaarvegaderingen. U bent van harte welkom!

Word ook lid

Het Huurdersplatform is het overkoepelend orgaan van de huurders van Elkien Leeuwarden en Palet.

Zij behartigt de belangen van deze huurders in algemene zin. Bij het Huurdersplatform zijn alle huurderswerkgroepen en bewonerscommissies van Elkien Leeuwarden en Palet aangesloten. Deze vertegenwoordigen de huurders van beide corporaties op complex- of wijkniveau.

Uitgelicht

All electric woning

Duurzaamheid is een thema die tegenwoordig flink in de belangstelling staat. Een vorm van duurzaamheid is zoek naar mogelijkheden zo weinig mogelijk gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Eén van …Lees verder