Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan

Spring naar inhoud

Welkom

Huurdersplatform Nieuw Elan zet zich in voor de rechten en plichten van de huurders. Nieuw Elan maakt afspraken met de corporaties en ondersteunt huurderscommissies bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. We informeren u regelmatig zowel online als via onze jaarvergaderingen.

Word nu ook lid. U bent van harte welkom!

Welkom

Het Huurdersplatform is het overkoepelend orgaan van de huurders van Elkien Leeuwarden, Habion en Noorderbreedte

Nieuw Elan behartigt de belangen van deze huurders in algemene zin. Bij het Huurdersplatform zijn alle huurderswerkgroepen en bewonerscommissies aangesloten. Deze vertegenwoordigen de huurders van beide corporaties op complex- of wijkniveau. Bij Noorderbreedte zijn de bewonerscommissies nog in ontwikkeling.

Uitgelicht

Reactie Nieuw Elan op regeerakkoord

Het derde Kabinet Rutte is er uit en heeft na maanden onderhandelen dinsdag 10 oktober haar regeerakkoord gepresenteerd. Hier leest u wat in het regeerakkoord staat en wat dat betekent voor …Lees verder